Խ

 • Խալաթյան  Գրիգոր
 • Խանզադյան  Սերո
 • Խանզադյան  Ցոլակ
 • Խանլարյան  Հակոբ
 • Խաշամյան  Հակոբ
 • Խաչատրյան  Հակոբ
 • Խաչատրյան  Սարգիս եւ Վավա
 • Խեչումյան  Վիգեն
 • Խոճիկ  Էդվարդ
 • Խոջամիրյան  Հակոբ
 • Խնդիրյան  Հարություն
 • Խնկոյան  Աթաբեկ
 • Խրիմյան  Հայրիկ
 • Խրախունի  Զարեհ

 

Ծ

 • Ծատուրյան  Ալեքսանդր

 • Ծերենց
 • Ծովակ
 • Ծոցիկյան  Սարգիս

 

Կ

 • Կամսարական  Տիգրան
 • Կանայան  Ստեփան
 • Կարա- Դարվիշ
 • Կարա- Մուրզա Նիկիտա
 • Կարապենց  Հակոբ
 • Կարենց  Վահագն
 • Կատարիկյան  Պողոս
 • Կապենց  Ավետիս
 • Կարպիսյան  Գեւորգ
 • Կիրակոսյան  Ալիսիա
 • Կյուլպենկյան  Գառնիկ
 • Կյուլպենկյան  Էդվարդ
 • Կյուրճյան  Միքայել
 • Կյուրճյան  Մելքոն
 • Կոմունի  Ղեւոնդ
 • Կոստանյան  Կարապետ
 • Կովկասի  Հայոց հրատ. ընկերություն
 • Կովկասի  Հայ գրողների ընկերություն
 • Կռանյան  Բյուզանդ
 • Կուզյան  Անտոն
 • Կուզօղլյան  Գրիգոր
 • Կուժիկյան  Շահեն
 • Կուսիկյան  Կարապետ
 • Կուսիկյան  Հովսեփ
 • Կուրղինյան Շուշանիկ
 • Կուրտիկյան  Ստեփան

 

Հ

 • Հախվերդյան  Լեւոն
 • Հախումյան  Սիմոն

 • Հակոբ  Գրիգոր
 • Հակոբյան  Հակոբ
 • Համբարձումյան  Համազասպ
 • Համալյան  Սիմոն
 • Հայ  աշուղներ
 • Հայ  գրչի մշակների  միություն
 • Հայ  հեղինակներին  վերաբերող  հուշեր
 • Հայաստանի  պրոլետ գ րողների  ասոցիացիա
 • Հայկ  Վահե
 • Հայկազ  Արամ
 • Հայկունի  Սարգիս
 • Հայոց  ազգագր. ընկերություն (Լալայան Եր.)
 • Հայպետհրատ

 • Հայրապետյան  Հայրապետ

Footer contact

ք. Երևան 0010 Արամի 1
gatmuseum@mail.ru
(+374 10) 56-36-41 (տնօրեն)