• Մելիք - Շահնազարյան Կոնստանտին
 • Մելիք - Արշավիր
 • Մելիքյան  Հովիկ
 • Մելյան  Մեսրոպ (Արամ)
 • Մելքոնյան  Մելիքսեթ
 • Մեծարենց
 • ՄԵծպահքյան  Զեփյուռ
 • Մեյե  Անտուան
 • Մեսրոպյան  Լեւոն
 • Մեսրոպյան  Աղավնի
 • Մետաքսե
 • Մերդինյան  Նվարդ
 • Միկրոժապավեններ
 • Միրաքյան  Վահան
 • Միքայելյան  Կարեն
 • Մխիթարյան  Սերովբե
 • Մնձուրի   Հակոբ
 • Մյասնիկյան  Սահակ
 • ՙՄշակ՚
 • Մշո  Գեղամ
 • Մոզյան  Լեւոն
 • Մոտալովա  Լյուդմիլա
 • Մսերյան  Զարմայր
 • Մսրլյան  Լեւոն
 • Մսերյան  Երվանդ
 • Մսերյան  Մսեր
 • Մրմրյան  Հարություն
 • Մուշեղ  Իշխան
 • Մուպահաճյան  Աբիգ
 • Մուրադյան  Հրայր
 • Մուրադյան  Սուրեն
 • Մուրացան
 • ՙՄուրճ՚

 

 

Յ

 • Յափուճյան  Ավետիս

 

Ն

 

 • Նազարբեկ  Ավետիս
 • Նազարյան  Հրանտ
 • Նազարյան  Ստեփանոս
 • Նազարյան  Տիգրան
 • Նալբանդյան  Միքայել
 • Նավասարդյան  Բագրատ
 • Նար-Դոս
 • Ներսիսյան  դպրոց
 • Նիկողոսյան  Աղավնի
 • Նորենց  Վաղարշակ
 • ՙՆորք՚  ամսագիր
 • Նուրի  Մինաս
 • Նուրիկյան  Բենիամին

 

 

              Շ

                            

                           • Շալյան  Հարություն

                           • Շահազիզ  Երվանդ
                           • Շահազիզ  Սմբատ
                           • Շահազիզյան  Զաքար
                           • Շահան  Շահնուր
                           • Շահան  Սիմոն
                           • Շահինյան  Գրիգոր
                           • Շահինյան  Մարիետա
                           • Շահնազարյան  Արշակ
                           • Շահպարոնյան  Բագրատ
                           • Շանթ Լեւոն
                           • Շերենց  Գեւորգ
                           • Շերմազանյան  Գալուստ
                           • Շիրազ  Հովհաննես
                           • Շիրոյան  Անուշավան
                           • Շիրվանզադել  Ալեքսանդր
                           • Շողենց  Ցական
                           • Շուշանյան  Վազգեն