• Սիմոնյան  Պետրոս
 • Սիմոնյան  Օննիկ
 • Սիտալ  Կարապետ
 • Սիրաս  Հմայակ
 • Սիրունի  Հակոբ
 • Սյուրմելյան  Լեւոն-Զավեն
 • Սնապյան  Պողոս
 • Սովետահայ  գրողների  միութություն
 • ՙՍովետական գրականություն՚   ամսագիր
 • ՙՍովետական  գրականություն  եւ  արվեստ՚  ամսագիր
 • ՙՍովետական  Հայաստան՚   ամսագիր
 • Սպենդիարյան  Հովհաննես
 • Սվաճյան  Հովսեփ
 • Ստեփանե  Խորեն
 • Սրապյան  Անժելա
 • Սրապյան  Արամայիս
 • Սրվանձտյան  Գարեգին
 • Սունդուկյան  Գաբրիել
 • Սուրենյան  Վարդգես
 • Սուրխաթյան  Հարություն
 • Սուքիասյան  Սաքո
 • Սեւակ  Պարույր
 • Սեւակ  Ռուբեն
 • Սեւունց   Գարեգին

                          

                          

                         Վ

                         • Վահյան  Վահե
                         • Վարդազարյան  Ֆիլիպ  եւ  Մարիամ

                         • Վարդանյան  Տիգրան
                         • Վարդանյան  Փիլիպոս
                         • Վարժապետյան  Հովհաննես
                         • Վարուժան  Դանիել
                         • Վեսելովսկի  Յուրի
                         • Վեսպեր
                         • Վերդոնե  Մարիո
                         • Վերֆել  Ֆրանց
                         • Վիվան

                          

                         Տ

                         • Տայան  Արբուն

                         • Տապաղյան  Հարություն
                         • Տատրյան  Ադրինե
                         • Տատրյան  Արշամ
                         • Տատուրյան  Ահարոն
                         • Տատուրյան  Արմեն
                         • Տարոնցի  Սողոմոն
                         • Տեմիրճիպաշյան  Եղիա
                         • Տեր-Աղեքսանդրյան  Գեւորգ
                         • Տեր-Աստվածատրյան  Հայկ
                         • Տեր-Գեւորգյան  Արտաշես
                         • Տեր-Դանիելյան  Միսակ
                         • Տեր-Խաչատրյան  Արշամ
                         • Տեր-Հակոբյան  Արմենակ
                         • Տեր-Հովհաննիսյան  Տիրյան  արք.
                         • Տեր-Հարությունյան  Գրիգոր
                         • Տեր-Մանվելյան  Նիկողայոս
                         • Տեր-Մարտիրոսյան  Հովհաննես
                         • Տեր-Մկրտչյան  Գալուստ
                         • Տեր-Մկրտչյան  Երվանդ
                         • Տերյան  Վահան
                         • Տերոյենց  Ատոմ  եւ  Նվարդ
                         • Տերտերյան  Արսեն
                         • Տիրատուրյան  Կարո