Постоянная экспозиция 

Музей литературы и искусства который  носит имя знаменитого армянского поэта, прозаика и переводчика, классика армянской литературы  Егише  Чаренца, открыт для посетителя свыше ста лет и является крупным культурным центром. В музее собранны архивы театральных, литературных, музыкальных  и кинодеятелей, а так же материалы связанные с общественными  и образовательными  учреждениями  начиная с 18 века до наших дней. Читать далее...

 

ИСКУССТВО СРЕДНЕГО ВОСТОКА

В музее литературы и искусства им.Е.Чаренца представлено так же коллекция художника, основоположника земленного искусства Маркоса Григоряна, который жил в Америке. В основе материалов  имеющего Маркосом Григоряном и был создана экспозиция под названием <<Искусство Среднего Востока>>, имеющего 2500 экспонатов. Эту коллекцию М.Григорян подарил Армении в 1993 году. Читать далее...

АФИША

26 Июнь

11:59

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

 

Գրականության և արվեստի թանգարանի հավաքածուի համալրման հայեցակարգը ձևավորվել է 103-ամյա թանգարանի փորձի և ավանդույթի հիման վրա: Թանգարանը նախ ընդգրկել է 18-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած մինչև նորագույն ժամանակների հայ գրականության ու հայագիտության, ապա հայ թատրոնի, երաժշտության և կինոարվեստի երախտավորների անհատական արխիվները, հայ կրթական օջախներին, ստեղծագործական միություններին ու մամուլի խոշոր օրգաններին վերաբերող նյութեր, ինչպես նաև հնատիպ գրքեր ու հայագիտական հրատարակություններ:


Ըստ այդմ թանգարանը ձգտել և ձգտում է, համալրելով իր ֆոնդը, ամբողջացնել նշված ժամանակաշրջանի մշակութային այդ բնագավառների լիակատար պատմությունը: Մինչև այժմ ձեռք բերված շուրջ 1300 անհատական արխիվներն ու հավաքածուները ընդգրկում են մոտ մեկ միլիոն թանգարանային առարկա: Դրանց հանրահռչակումը կատարվում է երկու հիմնական ուղղությամբ.
1. Մշտական ցուցադրությունների և ժամանակավոր ցուցահանդեսների կազմակերպում (մայր թանգարանում և նրա մասնաճյուղերում), ինչպես նաև մասնակցություն հայաստանյան և արտասահմանյան այլևայլ ցուցադրությունների ու ցուցահանդեսների
2. Բնագրերի և դրանց վերաբերյալ ուսումնասիրությունների հրատարակություններª թե° անմիջապես Թանգարանի կողմից և թե° գիտական հանրությանը սպասարկելու միջոցով: Մինչև այժմ մեր դասական հեղինակների երկերի ակադեմիական հրատարակությունների մեծ մասը կատարվել է և շարունակում է կատարվել Թանգարանի հավաքածուի հիման վրա:
Ըստ այսմ Թանգարանի հավաքածուն համալրվում է հիմնականում հետևյալ նկատառումներով.
1. Ձեռք բերել Թանգարանի հավաքածուի մեջ տակավին տեղ չգտած այն խոշոր գործիչների ֆոնդերը և այն հավաքածուները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է նշված ժամանակաշրջանի հայ գրական ու կրթական-մշակութային կյանքի համապատկերի առավել ամբողջացումը: Այս ուղղությամբ հատկապես ուշադրության կենտրոնում են սփյուռքահայ գաղթօջախների երևելի դեմքերն ու գրական-մշակութային երևույթները, ինչպես նաև հայագիտության հայ և օտարազգի երախտավորները:
2. Համալրել Թանգարանի հավաքածուի մեջ տեղ գտած հայ դասական հեղինակների անհատական ոչ ամբողջական ֆոնդերը, որոնց յուրաքանչյուր փաստաթուղթ կարող է լույս սփռել թե° տվյալ հեղինակի կյանքի ու գործի, թե° տվյալ շրջանի մշակույթի պատմության դեռևս չպարզաբանված էջերի վրա:
3. Համալրել անհատական ֆոնդերից դուրս գտնվող լուսանկարների, անձնական իրերի, թատերական զգեստների ու պարագաների, ազդագրերի, ծրագրերի և այլ իրերի ու վավերագրերի հավաքածուն, որ կողմնակիորեն հարստացնում է անհատական ֆոնդերը և հաճախ անգնահատելի դեր կատարում գիտահետազոտական և ցուցադրական աշխատանքների ժամանակ:
4. Համալրել հնատիպ գրքերի և հազվագյուտ հրատարակությունների հավաքածուն, որ անհրաժեշտ է նշված ժամանակաշրջանի գրական-մշակութային իրողություններն ուսումնասիրելու և հանրահռչակելու համար:
5. Ամբողջացնել Թանգարանի կերպարվեստի հավաքածունª նպատակ ունենալով նպաստել Թանգարանում ընդգրկված խոշոր գործիչների նյութերի առավել պատշաճ ցուցադրմանը, ինչպես նաև հայ բեմարվեստի ու գրքարվեստի պատմության համար կարևոր թանգարանային առարկաների պահպանմանն ու տարածմանը:
6. Համալրել Թանգարանի երաժշտական գործիքների հարուստ հավաքածուն, ձայնագրություններն ու տեսագրությունները, որոնք չափազանց կարևոր են հայ երաժշտության ու թատերարվեստի ուսումնասիրության և հանրահռչակման համար:
Գրականության և արվեստի թանգարանն իր հավաքածուի համալրման
այս հայեցակարգի հիման վրա ձեռք բերած հարուստ նյութերի բնույթով և իր գործառույթով չափազանց ինքնատիպ է ու կարևորª հայ ազգային մշակութային արժեքների պահպանման, հարստացման ու պրոպագանդման համար:

07 Октябрь

11:00

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՐՏՈՂՆԵՐԸ․ համաեվրոպական ստեղծագործական մանկապատանեկան մրցույթ

«Ժառանգություն կերտող երիտասարդներ» համաեվրոպական ծրագրի շրջանակում ԵՉարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը հայտարարում է «Ժառանգություն կերտողները» ստեղծագործական մանկապատանեկան մրցույթ հետևյալ ժանրերում

1գրական /պատմվածք, հոդված, էսսե՝ առավելագույնը 3 էջ/

2կերպարվեստ /գեղանկար, գրաֆիկա, անիմացիա/

3երաժշտարվեստ /երաժշտական ստեղծագործություն՝ առավելագույնը 3 րոպե/


Մրցույթին կարող են մասնակցել 11-17 տարեկան պատանիները, ովքեր ունեն ստեղծագործելու ձիրք և նորարարական երևակայություն։ Գրականության և արվեստի թանգարանի և թանգարանի մասնաճյուղերի արխիվներում հետազոտական աշխատանքը խրախուսվում է։


«Ժառանգություն կերտողները» ծրագիրը կանցկացվի 3 փուլով՝ մասնակցության հայտերի ընդունում, էսքիզների ներկայացում և ավարտուն աշխատանքների ներկայացում-ցուցադրություն։ Լավագույն աշխատանքները ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության համակարգմամբ կներկայացվեն եվրոպական ժյուրիին։ «Ժառանգություն ստեղծող երիտասարդներ» համաեվրոպական ստեղծագործական մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն 2024 թմայիսին։ Հաղթողներին սպասվում են մրցանակներ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և ԵՉարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի կողմից։ Լավագույն աշխատանքներով կթողարկվեն էջանշաններ և այլ հուշանվերային արտադրանք։


Հայտերի ընդունման վերջնաժակետը նոյեմբերի 10-ն է։

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ⯑