2005komitasԿոմիտասի գրած նամակների սույն ժողովածուն ԳԱԹ-ի 2000թ. տպագրած հատորի ճշգրտված և լրացված վերահրատարակությունն է:

Հատորում տեղ են գտել նոր նամակներ, ընդարձակված են ծանոթագրությունները:

 

Տեքստը կազմեց՝ Ցողիկ Բեքարյանը

Խմբագիր՝ Օֆելյա Կարապետյան

 

Երևան, ԳԱԹ հրատ., 2007թ., 272 էջ: