2007taxerԺողովածուն ընդգրկում է 17-րդ դարի հայ քերթության խոշորագույն ներկայացուցիչ Պաղտասար Դպրի ողջ բանաստեղծական ժառանգությունը:

Բնագրերը կազմված են բանաստեղծի հրատարակած Տաղարանների և այլ տպագիր ու ձեռագիր աղբյուրների հիման վրա: Հատորն ունի Պաղտասար Դպրի կյանքն ու գործը ներկայացնող ընդարձակ ներածական, հավելվածներ, ցանկեր: 

 

Կազմեց՝ Հենրիկ Բախչինյանը 

Էջադրումը՝ Գուրգեն Գասպարյանի

 

Երևան, ԳԱԹ հրատ., 2007թ., էջ 288: