2007komitasՀրատարակությունը երկու գրքով ներկայացնում է Կոմիտաս Վարդապետի երաժշտագիտական ժառանգությունը՝ 1892-1915թթ. գրած ուսումնասիրությունները, հոդվածները դասախոսություններն ու ելույթները, որոնց գերակշիռ մասը լույս է տեսնում առաջին անգամ:

Երկրորդ գրքում ընդգրկված են 1908-1915թթ. աշխատությունները:

 

Կազմեցին՝ Գուրգեն Գասպարյանը և Մարինե Մուշեղյանը

Հատորի  խմբագիր՝ Տիգրան Մանսուրյան

Համակարգչային էջադրումը և նոտագրությունը՝ Գուրգեն Գասպարյանի

 

Երևան, ԳԱԹ հրատ. 2007թ., 576 էջ: