Scan1

Ժողովածուն կազմելիս նախապատվությունն առավելապես տրվել է այն պատմվածքներին, որոնք հաճախ են երաշխավորվում հայ գրականության հանրակրթական և բուհական ծրագրով: 

 


  Կազմեց՝ Համլետ Հակոբյանը 
  Խմբագիր՝  Կարո Վարդանյան
  Սրբագրիչ՝ Արմենուհի Լևոնյան

  Էջադրումը՝ Կ. Հակոբյանի
  Երևան, Գրականության և արվեստի թանգարանի հրատ., 2018