Scan10006«Թուրքերը և մենք» ժողովածուն ընդգրկում է հայ հասարակական-քաղաքական մտքի ամենաինքնատիպ ներկայացուցիչներից մեկի , գրող Շահան Նաթալիի (Հակոբ Տե- Հակոբյան) տարբեր տարիների ընթացքում գրած այն ուսումնասիրությունները,

որոնք աղերսվում են 20-րդ դարասկզբի հայոց պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններին՝ Հայաստանի Հանրապետության գոյամարտի ու անկման, թուրքիզմի գաղափարախոսության կոնկրետ դրսևորման ձևերի, Մեծ Եղեռնի պատասխանատուների արդարահատույցի և հարակից այլ հարցերի հետ: 

Հասսցեագրված է ընթերցող լայն հանրությանը:


Կազմող ՝ Համլետ Հակոբյան
Խմբագիրներ՝ Պետրոս Հովհաննիսյան, Կարո Վարդանյան 

Սրբագրիչ՝ Կարո Վադանյան
Շարվածքը՝ Կարինե Հակոբյանի

                                      Էջադրումը և ձևավորումը՝ Համլետ Հակոբյան 

                                   Երևան,  ԳԱԹ  2015թ., 472 էջ :