Scan10014Գրքում ներկայացված պատմվածքներով առաջին անգամ գեղարվեստական գրականության թեմա են դարձել նորագույնժամանակների հայ առաջին վրիժառուի՝ Գուրգեն Յանիկյանի բռնարարքը և դրա հետևանքով ձևավորված Հայաստանի Ազատագրական Հայ Գաղտնի բանակը  (ASALA):

Փաստագրական հարուստ նյութերի հիման վրա  առանձին ակնարկով ներկայացված է նաև Զորավար Անդրանիկի պատմական դիմանկարը:

 

Խմբագիր՝ Կարո Վարդանյան 

Սրբագրիչ՝ Արմենուհի Լևոնյան

Էջադրում և ձևավորումը՝  Համլետ Հակոբյանի
Շապիկի առաջին երեսը՝ Արտակ Բաղդասարյանի                   

Երևան,  ԳԱԹ  2014թ., 136 էջ :