2013yntaniqՀայ ընտանիք լուսանկարների ալբոմը ներառում է Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի պահոցում պահվող հնագույն, հիմնականում անտիպ լուսանկարներ և մշակութային նշանավոր դեմքերի խոհերն ու մտքերը:

 

Կազմեց՝ Մելանյան Եղիազարյանը

Խմբագիր՝ Կարո Վարդանյան

Էջադրումը և ձևավորումը՝ Համլետ Հակոբյանի

 

                                    Երևան, ԳԱԹ հրատ., 2015թ., էջ 84